Restitutiebeleid

De koper zal de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Indien de koper om welke reden dan ook dit niet wenst
om een product in ontvangst te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) werkdagen aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen
wordt uitsluitend geaccepteerd indien het product zich in de originele staat en originele verpakking bevindt. De retour verzendkosten
zijn voor rekening van de Koper. De kosten van retourzending van geleverde producten, deze worden door Koper geweigerd
wegens overschrijding van de levertijd van 30 dagen, voor rekening van de verkoper, de koper zal de retourzending in acht nemen
voorwaarden zoals voorgeschreven door de verkoper. Indien Koper niet voldoet aan de retourvoorwaarden, behoudt Koper zich voor
eigendom van het product en het aankoopbedrag worden niet gerestitueerd. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
veroorzaakt aan de verpakking of het product tijdens retourzending.